THỦ TỤC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Việc đầu tiên cần làm trước khi tiến hành xây dựng bất cứ công trình nào chính là xin cấp giấy phép xây dựng. Vậy từ lúc hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng đến lúc nhận được giấy phép sẽ mất bao lâu và phải qua những khâu nào?
Thủ tục cấp phép xây dựng, Cấp giấy phép xây dựng, Đơn xin giấy phép xây dựng, Hồ sơ xin giấy phép xây dựng
 Cấp phép xây dựng.


Thủ tục cấp phép xây dựng

Để được cấp giấy phép xây dựng, trước tiên chủ đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cấp phép xây dựng bao gồm: đơn xin giấy phép xây dựng, hợp đồng xây dựng, bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng của công trình xây dựng, bản vẽ thiết kế thi công, kèm theo các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
Sau đó, chủ đầu tư mang hồ sơ, thủ tục cấp phép xây dựng nộp cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng để cơ quan đó tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xét duyệt xem công trình này có được phép xây dựng hay không.
Sau khi kiểm tra, nếu giấy tờ và thủ tục cấp phép xây dựng hợp lệ sẽ được ghi giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy. Ngược lại nếu hồ sơ xin giấy phép xây dựng có sai sót thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn làm lại cho phù hợp và chủ đầu tư mang tới nộp để chờ duyệt lần 2.
Tùy vào công trình chủ đầu tư cần xây dựng mà thời gian chờ cấp giấy phép xây dựng sẽ kéo dài từ 10 – 15 ngày. Trong thời gian đó, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra thực địa. Sau đó sẽ căn cứ vào các quy định để cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư.
Thủ tục cấp phép xây dựng, Cấp giấy phép xây dựng, Đơn xin giấy phép xây dựng, Hồ sơ xin giấy phép xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Cuối cùng, theo đúng thời gian hẹn, chủ đầu tư đến tại nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả và nộp lệ phí.
Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Tùy vào quy mô, tính chất và mức độ quan trọng của công trình cần thi công mà thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng sẽ có sự khác nhau, cụ thể:
Với những công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, các công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, những công trình đã được quy hoạch ở đô thị sẽ được Ủy ban Nhân dân cấp Sở cấp giấy phép xây dựng.
Thủ tục cấp phép xây dựng, Cấp giấy phép xây dựng, Đơn xin giấy phép xây dựng, Hồ sơ xin giấy phép xây dựng
Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Những công trình không thuộc diện đặc biệt và nằm trong địa bàn do huyện quản lý sẽ được Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng.
Những công trình là nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư ở nông thôn đã được quy hoạch xây dựng, những công trình nằm trong địa bàn do xã quản lý sẽ được Ủy ban Nhân dân cấp xã cấp giấy phép xây dựng.

0 nhận xét: