THỦ TỤC CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Việc đầu tiên cần làm trước khi tiến hành xây dựng bất cứ công trình nào chính là xin cấp giấy phép xây dựng. Vậy từ lúc hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng đến lúc nhận được giấy phép sẽ mất bao lâu và phải qua những khâu nào?
Thủ tục cấp phép xây dựng, Cấp giấy phép xây dựng, Đơn xin giấy phép xây dựng, Hồ sơ xin giấy phép xây dựng
 Cấp phép xây dựng.


Thủ tục cấp phép xây dựng

Để được cấp giấy phép xây dựng, trước tiên chủ đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ và thủ tục cấp phép xây dựng bao gồm: đơn xin giấy phép xây dựng, hợp đồng xây dựng, bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng của công trình xây dựng, bản vẽ thiết kế thi công, kèm theo các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường.
Sau đó, chủ đầu tư mang hồ sơ, thủ tục cấp phép xây dựng nộp cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng để cơ quan đó tiếp nhận hồ sơ và tiến hành xét duyệt xem công trình này có được phép xây dựng hay không.
Sau khi kiểm tra, nếu giấy tờ và thủ tục cấp phép xây dựng hợp lệ sẽ được ghi giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy. Ngược lại nếu hồ sơ xin giấy phép xây dựng có sai sót thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn làm lại cho phù hợp và chủ đầu tư mang tới nộp để chờ duyệt lần 2.
Tùy vào công trình chủ đầu tư cần xây dựng mà thời gian chờ cấp giấy phép xây dựng sẽ kéo dài từ 10 – 15 ngày. Trong thời gian đó, cơ quan có thẩm quyền tiến hành kiểm tra thực địa. Sau đó sẽ căn cứ vào các quy định để cấp giấy phép xây dựng cho chủ đầu tư.
Thủ tục cấp phép xây dựng, Cấp giấy phép xây dựng, Đơn xin giấy phép xây dựng, Hồ sơ xin giấy phép xây dựng
Thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Cuối cùng, theo đúng thời gian hẹn, chủ đầu tư đến tại nơi đã nộp hồ sơ để nhận kết quả và nộp lệ phí.
Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan cấp phép không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Tùy vào quy mô, tính chất và mức độ quan trọng của công trình cần thi công mà thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng sẽ có sự khác nhau, cụ thể:
Với những công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, các công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, những công trình đã được quy hoạch ở đô thị sẽ được Ủy ban Nhân dân cấp Sở cấp giấy phép xây dựng.
Thủ tục cấp phép xây dựng, Cấp giấy phép xây dựng, Đơn xin giấy phép xây dựng, Hồ sơ xin giấy phép xây dựng
Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng

Những công trình không thuộc diện đặc biệt và nằm trong địa bàn do huyện quản lý sẽ được Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng.
Những công trình là nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư ở nông thôn đã được quy hoạch xây dựng, những công trình nằm trong địa bàn do xã quản lý sẽ được Ủy ban Nhân dân cấp xã cấp giấy phép xây dựng.

THỦ TỤC CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ CẤP 4

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, thủ tục xin cấp phép đối với công trình là nhà cấp 4, hồ sơ xin cấp phép xây dựng thủ tục cấp phép xây dựng,thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ, cấp giấy phép xây dựng nhà cấp 4
Tại sao nói việc xây dựng một căn nhà cấp 4 không hẳn là dễ dàng?

Việc xây dựng một căn nhà cấp 4 không hẳn là dễ dàng, bởi ngoài các yếu tố về tài chính, thiết kế, năng lực người xây dựng thì một trong những vấn đề gặp nhiều vướng mắc từ chính những chủ nhà là cấp phép xây dựng.
Những vấn đề này hoàn toàn có thể tránh được nếu chủ đầu tư nắm bắt được các quy định của pháp luật, liên quan đến cấp giấy phép xây dựng nhà cấp 4 hay con gọi là thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Với mục đích cao nhất là tạo thuận lợi cho khách hàng trong việc nắm bắt các quy định của pháp luật liên quan đến vấn đề cấp phép xây dựng nhà cấp 4, chúng tôi xin giới thiệu về thủ tục cấp phép xây dựng đối với loại công trình này để cung cấp thông tin và đồng hành cùng phòng ngừa rủi ro với quý khách hàng.
Cơ sở pháp lý của cấp phép xây dựng đối với nhà cấp 4 là Luật xây dựng 2014 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo các quy định này, thủ tục xin cấp phép đối với công trình là nhà cấp 4 như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép xây dựng một cách đầy đủ và hoàn chính. Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng. Theo quy định tại khoản 1 điều 95 Luật xây dựng 2014, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Bản vẽ thiết kế xây dựng; Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Bước 2: Sau khi đã đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu trong hồ sơ, người xin cấp giấy phép phải liên hệ trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền cấp phép để được cấp phép xây dựng. Các cơ quan có thẩm quyền tùy từng trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ ở đô thị và nhà ở riêng lẻ ở nông thôn.

- Tại UBND quận, huyện: nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận, huyện.
- UBND xã: nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.  

Bước 4: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 15 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ.

Như vậy, quy trình cấp phép xây dựng nhà ở cấp 4 chỉ gói gọn trong vòng tối đa là 15 ngày nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Việc xin cấp phép xây dựng đối với loại công trình này không hề khó, nắm bắt các quy định cũng dễ dàng, nhưng không phải luôn luôn thuận lợi trên thực tế. Bởi vậy, giữa biết quy định và nắm bắt để vận dụng vào thực tiễn luôn có một khoảng cách nhất định vì quá trình luôn tiềm ẩn nhiều vướng mắc phát sinh.
Việc xây dựng nhà cấp 4 những tưởng chỉ là một công trình nhỏ, không cần cấp phép bởi vậy chủ nhà đôi lúc vô tình bỏ qua điều kiện này. Nhưng cũng từ suy nghĩ đó, đã có không ít những tình huống dở khóc, dở cười liên quan đến thủ tục cấp phép xây dựng nhà cấp 4. Nhiều trường hợp chỉ vì thiếu sót trong xin giấy phép mà công trình bị kéo dài về thời gian thi công, gây độn thêm rất nhiều chi phí cho chủ đầu tư. Cũng có trường hợp, bởi thiếu giấy phép mà công trình bị phá dỡ do vi phạm về xây dựng hoặc bị xử phạt hành chính với mức tiền xử phạt và xin giữ lại công trình chưa được cấp phép rất cao.
Từ những phân tích trên, có thể thấy việc chuẩn bị hồ sơ nên giao cho những cá nhân, tổ chức chuyên nghiệp và am hiểu mọi vấn đề trong hoạt động này để đảm bảo rằng giấy phép mà bạn nhận được sẽ nhanh nhất và không gây bất cứ phiền hà nào cho quá trình khởi động “tạo lập nơi an cư của gia đình mình”.
Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216

TÌM HIỂU QUY TRÌNH THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG

Quy trình thủ tục xin cấp phép xây dựng gồm những bước nào? Có khó không? Nếu muốn xin giấy phép phải tới cơ quan nào? Đây chính là những thắc mắc mà công ty Badosa thường nhận được từ khách hàng trong thời gian qua. Trong bài viết dưới đây, Badosa sẽ chia sẻ cùng các bạn những thông tin đầy đủ nhất về những vấn đề trên!
Quy trình thủ tục xin cấp phép xây dựng, Giấy phép xây dựng, Cấp giấy phép, Công ty Badosa, Xin giấy phép xây dựng
Quy trình thủ tục xin cấp phép xây dựng.

Xin giấy phép xây dựng là khâu thủ tục quan trọng đầu tiên mà chủ nhà, chủ đầu tư công trình cần thực hiện trước khi khởi công xây dựng công trình. Quy trình thủ tục xin cấp phép xây dựng cần tuân thủ các trình tự cụ thể dưới đây:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Trong quy trình thủ tục xin cấp phép xây dựng thì điều đầu tiên bạn cần làm là chuẩn bị những giấy tờ cần thiết để làm hồ sơ. Nếu trong trường hợp chưa có kinh nghiệm bạn có thể liên hệ trực tiếp tới công ty Badosa để được tư vấn, hỗ trợ.

Bước 2: Nộp hồ sơ ở UBND

+ UBND tỉnh cấp giấy phép xây dựng với những công trình có quy mô lớn, công trình tôn giáo, công trình với kiến trúc đặc thù, công trình xây dựng thuộc địa giới hành chính thuộc cấp tỉnh.
+ UBND huyện sẽ cấp giấy phép xây dựng cho các công trình xây dựng trong đô thị, những trung tâm cụm xã thuộc địa giới hành chính mà mình quản lý.
+ UBND xã cấp giấy phép xây dựng cho những nhà ở riêng lẻ tại điểm dân cư nông thôn đã được quy hoạch xây dựng được duyệt, các điểm dân cư mà UBND cấp xã cấp thuộc địa giới hành chính mà mình quản lý.

Bước 3: Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ sẽ được cơ quan cấp giấy phép xây dựng tiếp nhận. Họ sẽ tiến hành kiểm tra, viết giấy biên nhận với những hồ sơ đã có đầy đủ giấy tờ, đáp ứng theo quy định, sau đó hướng dẫn bạn hoàn thiện hồ sơ nếu như chưa đúng.
Quy trình thủ tục xin cấp phép xây dựng, Giấy phép xây dựng, Cấp giấy phép, Công ty Badosa, Xin giấy phép xây dựng
Xin giấy phép xây dựng

Phía cơ quan cấp giấy phép sẽ theo dõi, thông báo, trả kết quả tới chủ đầu tư nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện. Thông thường thời gian tiếp nhận hồ sơ, xem xét, thẩm định, kiểm tra thực địa sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày. Với trường hợp nhà ở riêng lẻ ở nông thôn thì chỉ diễn ra trong 7 ngày.

Bước 4: Nhận hồ sơ và đóng lệ phí

Đây là bước cuối cùng trong quy trình thủ tục xin cấp phép xây dựng. Phía chủ đầu tư tiếp nhận giấy phép xây dựng với hồ sơ thiết kế đã được đóng dấu, văn bản trả lời tại chính nơi mà mình nộp hồ sơ theo đúng thời gian ghi cụ thể trên biên lai. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng cần phải có trách nhiệm nộp đầy đủ lệ phí theo đúng quy định khi nộp hồ sơ. 

THỦ TỤC XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG

hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng, thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà xưởng, xin cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng,cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng
Việc cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng không hề đơn giản như nhiều DN vẫn nghĩ

Cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng có đơn giản?

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của rất nhiều doanh nghiệp hiện nay, nhu cầu xây dựng nhà xưởng là một trong những nhu cầu rất cấp thiết để phát triển. Xây dựng nhà xưởng cũng đóng vai trò trong việc tạo lập tài sản cố định cho doanh nghiệp, đáp ứng các yêu cầu ngay từ khâu sản xuất, giai đoạn tiền đề cho mọi hoạt động kinh doanh.
Thế nhưng, trên thực tế rất nhiều DN tỏ ra khá bối rối ngay từ bước đầu tiên, là xin cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng. Việc cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng không hề đơn giản như nhiều DN vẫn nghĩ. Đặc biệt là khi đứng trước hàng loạt các yêu cầu từ phía cơ quan chức năng,  DN quả thực không biết đường nào mà lần.
Hiện nay, theo quy định của Luật xây dựng 2014 hiện hành, không có bất cứ quy định cụ thể nào hướng dẫn về thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà xưởng. Bởi vậy, đối với các công trình nhà xưởng thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng, việc áp dụng các quy định về thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà xưởng tương tự quy định về cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình xây dựng tại điều 95 trong Luật xây dựng 2014.

Trình tự của việc xin giấy phép xây dựng nhà xưởng

Bước một: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định về cấp phép xây dựng đối với nhà xưởng. Hồ sơ cơ bản gồm có Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng; Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư (trong trường hợp xây dựng theo dự án, quyết định đầu tư); Bản vẽ thiết kế xây dựng;

Bước hai: Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng;

Bước ba: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép;

Bước 4: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 30 ngày đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng.

Hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là UBND cấp huyện.
Theo quy định, thì thời gian để được cấp giấy phép là 30 ngày, tuy nhiên hầu như chưa có DN nào được cấp giấy phép đúng thời hạn nói trên. Có hồ sơ còn bị ngâm đến cả năm trời, do có những thiếu sót nhất định trong hồ sơ.
Vậy khó khăn nhất trong thủ tục này nằm ở đâu? Xin thưa đó là yếu tố hoàn thiện hồ sơ. Để có được một hồ sơ đầy đủ, hoàn thiện là điều không dễ dàng đối với DN. Trên thực tế, đã có không ít doanh nghiệp bỏ cuộc ngay từ bước đầu tiên này.
Xây dựng nhà xưởng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho chủ đầu tư nhanh chóng thực hiện được dự án, và công việc của mình. Vì thế, đừng để những khó khăn bước đầu làm bạn nản chí.
Nguyễn Thị Phương Hướng
Call: 0933.116.216